W tej części chcielibyśmy zaprezento- wać Państwu galerię zdjęć z faktycz- nie wykonanych robót budowlano - remontowych wykonanych w obiek- tach mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz w obiektach o charakterze przemysłowym.